Events

Nizhny Novgorod Hosting FIFA World Cup 2018
Rostov on Don Hosting FIFA World Cup 2018
Moscow Hosting FIFA World Cup 2018
Saint Petersburg 2018 FIFA host city
Sochi 2018 FIFA host city
Samara Hosting FIFA World Cup 2018
Saranka Hosting FIFA World Cup 2018
Ekaterinburg Hosting FIFA World Cup 2018
Kaliningrad Hosting FIFA World Cup 2018
Volgograd Hosting FIFA World Cup 2018
Kazan Hosting FIFA World Cup 2018